Протокол заседания № 1 от 13.12.2018

Протокол заседания № 2 от 24.01.2019

Протокол заседания № 3 от 21.03.2019

Протокол заседания № 4 от 23.04.2019

Протокол тестирования РВ от 30.07.2019

Протокол тестирования РВ от 05.09.2019

Протокол заседания № 5 от 16.10.2019

Протокол заседания № 6 от 23.01.2020

Протокол заседания № 7 от 27.05.2020

Протокол заседания № 8 от 21.07.2020