Gerashchenko A.V., Kucherenko V.S., Fedotov P.A., Borshchev G.G., Gorokhovatsky Yu.I.
Lynchak R.M., Dogadova Т.В., Zhirova L.G., Frolov D.N.